GENERELLE KJØPSBETINGELSER

GENERELLE KJØPSBETINGELSER

FOR KUNDER AV STILIG HAGE MATUSZAK

Kjære kunde,

Takk for din interesse for våre produkter! Vi inviterer deg til å lese de generelle kjøpsbetingelsene for produktene våre.

Formålet med disse generelle kjøpsbetingelsene (heretter kalt for: “GK”) er å fastsette generelle regler og betingelser for bestilling av våre produkter, inngåelse av en salgskontrakt og gjennomføring av salgskontrakten som blir inngått mellom oss og deg, herunder innlegging av en bestilling og inngåelse av en salgskontrakt som er gjenstand for vår avtale og mulige påfølgende bestillinger og salgskontrakter, etter behov. Formålet med GK er også å oppfylle informasjonsplikten overfor forbrukere i samsvar med forbrukerkjøpsloven.

I tilfelle av en beslutning om etablering av samarbeid, reguleres disse GK særlig av reglene for innlegging og aksept av en bestilling og gjennomføring og oppgjør av salgskontrakten, inkludert ansvaret vårt. Disse salgsvilkårene vil gjelde i fravær av andre avtaler mellom oss.

Bli kjent med våre generelle kjøpsbetingelser.

 1. OM OSS
  1. Selgeren er MICHAŁ MATUSZAK som driver virksomhet under navnet STILIG HAGE MATUSZAK registrert i Norge med organisasjonsnummer: 921 175 426, med følgende virksomhetsadresse og postadresse: Søre Kalihaugen 45, 5268 Haukeland, e-post adresse: stilighage@gmail.com, telefonnummer: 46266979(heretter kalt for: „Selger”).
  2. Kontaktopplysninger:
   1. postadresse: Søre Kalihaugen 45, 5268 Haukeland;
   2. e-post adresse: stilighage@gmail.com;
   3. telefonnummer: 46266979.
 2. INNLEGGING AV EN ORDRE, INNGÅELSE AV EN SALGSKONTRAKT

 Vi setter pris på gjennomsiktighet og derfor som standard er etablering av samarbeid mellom deg og oss 

foregår som følger:

1) Du legger inn en bestilling på produkter som du vil kjøpe via e-post > 2) Basert på
Bestillingen, forbereder vi et tilpasset tilbud og presenterer det til deg for godkjenning
> 3) Hvis du godkjenner tilbudet, inngår vi en salgskontrakt > 4) I tilfelle av ytterligere samtaler, inngår vi salgskontrakten når vi kommer til enighet om det som er gjenstand for samtalene.

pastedGraphic.png   Prisen på produktet som er angitt i tilbudet vårt sendt som svar på bestillingen din eller angitt under våre samtaler (hvis vi fører slike samtaler) er gitt i polske zloty og inkluderer skatter. I tilbudet vårt eller i løpet av våre samtaler, blir du informert om totalprisen inkludert skatter på salgskontrakten, samt fraktkostnaden (inkludert transport-, leverings- og postkostnadene) og andre kostnader, og hvis vi ikke kan bestemme beløpet på disse gebyrene, blir du informert bare om plikten til å betale dem – dette skjer alltid før inngåelse av salgskontrakten (dvs. før du uttrykker ditt ønske til å inngå salgskontrakten).

pastedGraphic.png   Etablering av samarbeid, inkludert deres bestilling, inngåelse av salgskontrakten og eventuelle endringer i denne kontrakten kan skje i henhold til følgende regler: personlig på hovedkontoret vårt, via e-post, telefon eller faks.

 Bestillingen skal inneholde minst: kundens navn og etternavn (i tilfelle av forbrukere som ikke er fysiske personer – firmaets fulle navn og MVA-nummer), adresse, telefonnummer og opplysninger om kontrakten: produkt(er), antall produkter og leveringsadresse, hvis det er forskjellig fra kundens adresse. Dersom vi mangler noen opplysninger, vil vi be deg om å levere dem.

 Salgskontrakten blir alltid inngått i samsvar med gjeldende regelverk, særlig polsk privatrettslig lovgivning og forbrukerkjøpsloven av 30. mai 2014, uten hensyn til måten å inngå kontrakten på; dersom vi sender et tilbud, blir salgskontrakten inngått som et resultat av godkjenning av tilbudet, og hvis vi gjennomfører forhandlinger (samtaler) for å inngå en kontrakt, blir salgskontrakten inngått når vi kommer til enighet om avtalens samtlige bestemmelser som var gjenstand for forhandlingene (samtalene).

pastedGraphic_1.png   Registrering, sikring og tilgjengeliggjøring av salgskontraktens innhold til deg skjer gjennom levering av disse GS før inngåelse av salgskontrakten og et kjøpsbevis. I tillegg, avhengig av måten å etablere samarbeidet på, kan registrering, sikring og tilgjengeliggjøring av salgskontraktens innhold til deg skje også på en annen måte (f.eks. ved å sende en e-post eller registrere avtalte betingelser i skriftlig form).

 1. GJENSTAND FOR KONTRAKTEN

 Vi prøver å tilpasse oss maksimalt dine behov og forventninger, og derfor avtaler vi alltid gjenstanden for kontrakten

med deg individuelt.

pastedGraphic_2.png   Gjenstanden for en bestemt kontrakt og dens detaljerte betingelser avtales i hvert tilfelle før inngåelse av salgskontrakten (f.eks. gjennom et tilbud eller i løpet av forhandlingene, alltid før du uttrykker ditt ønske om å inngå salgskontrakten). Ellers gjelder det disse GS.

 1. HVORDAN KONTAKTE OSS

Den viktigste formen for løpende fjernkommunikasjon med deg for å utveksle informasjon om salgskontrakten er e-post og telefon. Vi inviterer deg også til å kontakte oss skriftlig eller personlig. Våre kontaktopplysninger finner du i bunnteksten og i innledningen til GK.

 1. BETALINGSMÅTER OG -FRISTER

pastedGraphic.png   Betalingsmåten og -fristen blir i hvert tilfelle avtalt med deg før inngåelse av salgskontrakten. Nedenfor finnes det vanlige betalingsmåter- og frister som du kan benytte deg av i fravær av andre avtaler mellom oss.

 Vi tilbyr følgende betalingsmåter:

 1. Betaling kontant ved selvhenting.
 2. Betaling via bankoverføring til selgerens bankkonto.

 Betalingsfrist:

 1. Dersom Kunden velger betaling via bankoverføring, er Kunden forpliktet til å foreta betalingen innen 7 kalenderdager fra datoen for inngåelse av Salgskontrakten.
 2. Hvis Kunden velger betaling kontant ved selvhenting, er Kunden forpliktet til å betale kostnaden ved innhenting av bestillingen.
 1. FRAKTMETODER, -TIDER OG -KOSTNADER

 Fraktmetoden, fristen og kostnaden for leveranse avtales i hvert tilfelle med deg før inngåelse av salgskontrakten. Nedenfor finnes det vanlige fraktmetoder og frister som du kan benytte deg av i fravær av andre avtaler mellom oss.

pastedGraphic_2.png   Du skal betale for levering av produkter til deg, med mindre salgskontrakten sier noe annet. Fraktkostnaden (inkludert transport-, leverings- og postkostnadene) angis alltid i tilbudet eller i løpet av våre forhandlinger med deg (dersom vi fører slike forhandlinger) – alltid før inngåelse av salgskontrakten (dvs. før du uttrykker ditt ønske til å inngå salgskontrakten).

pastedGraphic.png   Vi tilbyr følgende fraktmetoder:

 1. Post.
 2. Kurer.
 3. Selgerens egen transport etter forhåndsavtale.
 4. Selvhenting er tilgjengelig etter forhåndsavtale på: Søre Kalihaugen 45, 5268

Haukeland – på arbeidsdager, fra kl. 08.00 til 17.00.

 Tiden for levering av Produktet til Kunden er opptil 65 virkedager, med mindre beskrivelsen av Produktet sier noe annet eller du ble angitt en kortere tid ved innlegging av bestilling. For Produkter med forskjellige leveringstider, er leveringstiden den lengste angitte perioden som imidlertid ikke kan overstige 65 virkedager. Utgangspunktet for levering av Produktet til Kunden er som følger:

a. Dersom Kunden velger å betale med bankoverføring – er utgangspunktet datoen for kreditering av selgerens bankkonto.

 Dato for å hente Produktet av Kunden – dersom Kunden velger selvhenting av Produktet, vil Produktet være klar til å bli hentet av Kunden innen 65 virkedager, med mindre en kortere frist angis i beskrivelsen av Produktet eller ved innlegging av bestilling. For Produkter med ulike hentefrister, er utleveringstiden den lengste angitte perioden som imidlertid ikke kan overstige 65 virkedager. Kunden vil i tillegg bli informert av Selgeren om at Produktet er klar for innhenting. Utgangspunktet for utlevering av Produktet til Kunden er som følger:

 1. Dersom Kunden betaler kontant ved selvhenting – datoen for 

inngåelse av Salgskontrakten.

 1. Dersom Kunden velger å betale med bankoverføring – er utgangspunktet datoen for kreditering av selgerens bankkonto.
 1. REKLAMASJONER

 Hvis det solgte produktet har en fysisk eller juridisk mangel (garanti), er grunnlaget for og omfanget av vårt ansvar overfor deg definert av gjeldende lover, særlig av polsk sivilrettslig lovgivning.

pastedGraphic_2.png   Vi er forpliktet til å levere et produkt fri for mangler.

pastedGraphic.png   Klager knyttet til salgskontrakten kan sendes for eksempel via e-post (via e-post) til følgende adresse: stilighage@gmail.com, personlig eller med post til adressen: Søre Kalihaugen 45, 5268 Haukeland.

 Vi anbefaler at en reklamasjon inneholder følgende opplysninger: (1) opplysninger og omstendigheter angående klagens gjenstand, særlig feiltypen og tidspunktet for forekomsten av feilen; (2) den ønskede metoden for å bringe produktet i overensstemmelse med salgskontrakten eller en erklæring om prisreduksjon eller tilbaketrekking fra kontrakten; og (3) kontaktopplysninger for den klagende parti – dette vil legge til rette for og fremskynde klagebehandlingen. Kravene som er angitt i foregående setning, er kun anbefalinger og påvirker ikke effektiviteten av reklamasjon innlevert uten den anbefalte beskrivelsen av klagen.

 Vi vil øyeblikkelig reagere på klagen din, senest innen 14 kalenderdager fra datoen for innlevering av klagen. Hvis vi ikke reagerer på klagen din innenfor den ovenfornevnte fristen, betyr det at Selgeren har vurdert klagen som ubegrunnet.

 1. TILBAKETREKKING FRA KONTRAKT
  1. Retten til å trekke seg tilbake fra en kontrakt som ble inngått på avstand gjelder ikke for kunder som har inngått en salgsavtale om

(1) en gjenstand som er utsatt for rask forverring av dens tilstand eller med kort holdbarhetsdato; (2) en gjenstand som ikke er prefabrikkert og som ble produsert i henhold til kundens spesifikasjoner eller med tanke på å oppfylle kundens individuelle behov; (3) levering av tjenester innen overnatting unntatt boligformål, transport av varer, bilutleie, catering, tjenester relatert til fritid, underholdning, sport eller kulturelle arrangementer, dersom kontrakten angir leveringstid eller periode; (4) en gjenstand som er en vare som leveres i en forseglet pakke, som etter åpning av emballasjen ikke kan returneres på grunn av helsemessige eller hygieniske grunner, dersom emballasjen ble åpnet etter levering; og (5) levering av tjenester, dersom Selgeren har fullstendig levert tjenesten med kundens uttrykkelige samtykke, og kunden ble informert på forhånd at etter at Selgeren  har levert tjenesten, vil kunden miste retten til å trekke seg fra kontrakten.

2.Med forbehold av 8 pkt.  1 av disse GK, kan en kunde som har inngått en salgskontrakt på avstand trekke seg fra kontrakten innen 14 kalenderdager uten å gi noen grunn og uten å pådra seg kostnader, med unntak av direkte kostnader for returnering av varer. For å overholde fristen, er det nok å sende en erklæring før utløpet av fristen. Erklæringen om tilbaketrekking fra kontrakten kan sendes f.eks. skriftlig til følgende adresse: Søre Kalihaugen 45, 5268  Haukeland eller via e-post til adressen: stilighage@gmail.com. I pkt. 13 finner du skjemaet for å trekke seg fra salgskontrakten, inkludert i bilag 2 til forbrukerkjøpsloven av 30. mai 2014.

 

 • Utgangspunktet for fristen for tilbaketrekking fra en salgskontrakt som innebærer at Selgeren utleverer en vare med en forpliktelse om å overføre eierskapsretten til varen til kunden, er tidspunktet for innhenting av varen av kunden eller en tredjeperson utpekt av kunden annen en et fraktselskap, i tilfelle av en salgskontrakt om: (1) flere produkter som leveres separat, i grupper eller i deler – tidspunktet for mottak av det siste produktet, den siste gruppen eller delen; eller (2) regelmessig levering av varer over en bestemt tidsperiode – tidspunktet for mottak av den første leveransen. For andre salgskontrakter er tidspunktet for inngåelse av kontrakten utgangspunktet for fristen for tilbaketrekking fra salgskontrakten.
 • Dersom kunden utøver sin rett til å trekke seg fra kontrakten etter å ha meldt det i samsvar med art. 15 3. ledd og art. 21 2.ledd i forbrukerkjøpsloven av 30. mai 2014, er kunden forpliktet til å betale for de tjeneste som ble levert inntil tilbaketrekking fra salgskontrakten. Betalingsbeløpet beregnes proporsjonalt i forhold til omfanget av tjenesten som ble levert, og med hensyn til prisen eller godtgjørelsen som er avtalt i salgkontrakten. Hvis prisen eller godtgjørelsen er overdreven, er grunnlaget for beregning av dette beløpet markedsverdien av den leverte tjenesten.

 

 1. UTENOMRETTSLIGE METODER FOR Å AVGJØRE KLAGER OG INNDRIVE KRAV OG REGLER FOR TILGANG TIL DISSE PROSEDYRENE
  1. Detaljert informasjon om kundens tilgang til utenomrettslige metoder for å avgjøre klager og inndrive krav, samt regler for tilgang til disse prosedyrene (i tilfelle av kunder som er fysiske personer), er tilgjengelig på nettstedet for det polske Kontoret for beskyttelse av konkurranse og forbrukere på: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. På Kontorer fungerer det også et kontaktpunkt (telefon: 22 55 60 333, e-post: kontakt.adr@uokik.gov.pl eller postadresse: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.) som har som oppgave, blant annet, å hjelpe forbrukere med saker som gjelder utenomrettslige metoder for avgjørelse av forbrukertvister.
  3. En forbruker har følgende alternativer til å benytte seg av utenomrettslige metoder for å avgjøre klager og inndrive krav:
   1. en søknad om å avgjøre en tvist til en permanent forbrukerdomstol (mer informasjon på nettsiden: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
   2. en søknad om en utenomrettslig avgjørelse av en tvist til regionalinspektøren av den polske Handelsinspeksjonen (mer informasjon finnes på nettsiden av den inspektøren som har ansvar for det området hvor Selgeren driver sin virksomhet);
   3. hjelp fra en regional (kommunal) forbrukerombudsmann eller en sosial organisasjon som har en lovbestemt oppgave å beskytte forbrukere (f.eks. det polske Forbrukerforbundet, Sammenslutning av polske forbrukere). Rådgivning er tilgjengelig, blant annet, på e-post adressen porady@dlakonsumentow.pl og telefonnummeret til forbrukerhjelpelinjen 801 440 220 (forbrukerhjelpelinjen opererer på arbeidsdager kl. 8:00 – 18:00, gebyret beregnes etter operatørens gjeldende avgifter).
  4. En nettside for avgjørelse av tvister mellom forbrukere og entreprenører på nett på EU-nivå er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr (en plattform for Online Dispute Resolution). ODR-plattformen er en interaktiv og flerspråklig nettside med et kontaktpunkt for omfattende service til forbrukere og entreprenører som søker utenomrettslig avgjørelse av en tvist om kontraktsforpliktelse som oppstår ved en salgskontrakt inngått på avstand eller en serviceavtale (mer informasjon finnes på selve nettsiden eller på nettsiden for det polske Kontoret for beskyttelse av konkurranse og forbrukere på https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php) 

10)BESTEMMELSER SOM GJELDER FOR ENTREPRENØRER

 Denne delen av reglene og bestemmelsene heri gjelder bare for kjøpere som ikke er 

fysiske personer.

pastedGraphic_2.png   I henhold til art. 558 § 1 av polsk sivilrettslig lovgivning har vi ikke garantiansvar for produktet overfor deg som entreprenør.

pastedGraphic.png   Ved forsinket betaling, herunder forskudd, forbeholder vi oss retten til å nekte å inngå nye kontrakter og suspendere gjennomføring av kontraktene som allerede har blitt inngått inntil tidspunktet for innbetaling av forfalne beløp, noe som ikke gir deg rett til noen krav mot oss.

 I tilfelle av forbrukere som ikke er fysiske personer, vi forbeholder oss retten til å trekke oss tilbake fra 

salgskontrakten innen 30 dager fra datoen for inngåelse av kontrakten uten å gi en grunn.

 I tilfelle av noen tvister som oppstår i forbindelse med salgskontrakten, har du ikke rett til å holde tilbake betaling eller deler av betaling. Alle oppgjør som følger av omstridte spørsmål vil bare finne sted etter felles avtale mellom partene.

pastedGraphic_1.png   Så snart vi sender produkter til fraktselskapet, overfører vi fordelene og byrdene knyttet til produktene og risikoen for utilsiktet tap eller skade på produktene til deg. I dette tilfellet er vi ikke ansvarlige for tap, skade eller ødeleggelse av produkter som etterfølger deres utlevering for transport og levering til deg, og for forsinkelse i transport av forsendelsen.

 Hvis vi sender produkter til deg via et fraktselskap, er du forpliktet til å undersøke forsendelsen på tidspunktet og måte som er alminnelig godkjent for forsendelser av denne typen. Hvis du oppdager et tap eller skade på produkter som har oppstått under transport, skal du ta alle nødvendige tiltak for å fastslå fraktselskapets ansvar.

pastedGraphic_3.png   Enhver forsinkelse eller manglende oppfyllelse av vilkårene i avtalen fra vår side ​​vil ikke gi deg grunnlag for å trekke seg fra kontrakten eller å kreve erstatning for tap eller andre tilsvarende utbetalinger, dersom mislighold eller feil gjennomføring av kontrakten er et resultat av omstendigheter som vi ikke har ansvar for og som vi ikke har bidratt til.

pastedGraphic_4.png   Vi står ansvarlig overfor deg, uavhengig av ansvarets rettslige grunnlag, opptil 

beløpet betalt som følge av salgskontrakten, forutsatt at dersom kravet bare er relatert til et gitt produkt eller produkter, er beløpet for vårt ansvar begrenset til beløpet av den betalte prisen for et gitt produkt eller produkter. Vi er bare ansvarlige for typiske og faktiske skader som kan forventes ved inngåelse av salgskontrakten, unntatt fortapt fortjeneste.

pastedGraphic_5.png I tilfelle av forbrukere som ikke er fysiske personer, blir alle tvister som oppstår mellom Selgeren og forbrukeren som ikke er en fysisk person underlagt vernetinget der Selgerens hovedkontor er.

 1. 11)AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

 Kontraktene inngått med Selgeren avsluttes på norsk.

pastedGraphic_2.png   Disse GK utelukker ikke lovene som gjelder i landet hvor forbrukeren som inngår en salgskontrakt med Tjenesteyteren/Selgeren har sitt faste bosted og som ikke kan utelukkes ved hjelp av salgskontrakten. Tjenesteyteren/Selgeren garanterer i et slikt tilfelle at forbrukeren skal beskyttes på grunnlag av forskrifter som ikke kan utelukkes ved hjelp av salgskontrakten.

pastedGraphic.png   I saker som ikke er omfattet av disse GK, gjelder de generelt anvendelige bestemmelsene i polsk lov, spesielt: Polsk sivilrettslig lovgivning; lov om elektronisk levering av tjenester av 18. Juli 2002 (lovjournal av 2002 nr. 144 pkt 1204 med endringer); forbrukerkjøpsloven av 30. Mai 2014 (lovjurnal av 2014 pkt. 827) og andre relevante bestemmelser i gjeldende lov.

Bilag nr. 1 til GS

PERSONVERNPOLITIKK

Denne personvernpolitikken er bare informativ, dvs. den pålegger deg ikke noen forpliktelser. Personvernpolitikken inneholder først og fremst reglene for behandling av personopplysninger som er mottatt fra deg av Administratoren, herunder grunnlaget for, formålene og omfanget av behandling av personopplysninger og rettighetene til den registrerte personen.

 1. GENERELLE BESTEMMELSER
  1. Administratoren av personlige opplysninger innsamlet i forbindelse med salgstransaksjoner som reguleres av disse GK er MICHAŁ MATUSZAK som driver virksomhet under navnet STILIG HAGE MATUSZAK registrert i Norge med organisasjonsnummer: 921 175 426, med følgende virksomhetsadresse og postadresse: Søre Kalihaugen 45, 5268 Haukeland, e-post adresse: stilighage@gmail.com, telefonnummer: 47734877 – heretter kalt for:

“Administrator”, som samtidig er Selgeren.

  1. Personlige data behandles av administratoren i samsvar med gjeldende lov, særlig i samsvar med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av enkeltpersoner i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri overføring av slike data og opphevelse av direktiv 95/46 / EF (generell forskrift om databeskyttelse) – heretter kalt “GDPR” eller “GDPR-forordningen”. Den offisielle teksten i GDPR-forordningen: .http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  2. Inngåelse av kontrakter basert på disse GS er frivillig. På samme måte er angivelse er personopplysninger frivillig, med forbehold om to unntak: (1) inngåelse av kontrakter med Administrator – en kontrakt kan ikke gjennomføres, dersom kunden angir ikke personopplysningene i tilfellene og omfanget som er nødvendig for å inngå og gjennomføre en Salgskontrakt med Administratoren. Angivelse av personopplysninger er i dette tilfellet et kontraktsmessig krav, og hvis den registrerte personen ønsker å inngå en kontrakt med Administratoren, er denne personen forpliktet til å angi de nødvendige opplysningene. Hver gang er omfanget av data som kreves for inngåelse av kontrakten tidligere angitt i GK eller fastsatt av Administratoren, for eksempel i korrespondanse via e-post; (2) Administratorens lovbestemte oppgaver – levering av personopplysninger er et lovbestemt krav som følger av gjeldende lovbestemmelser som pålegger Administratoren en forpliktelse å behandle personopplysninger (f.eks. behandling av personopplysninger for å holde skatte- eller regnskapsbøker), og hvis forbrukeren ikke angir disse opplysningene, vil det forhindre Administratoren i å utføre disse oppgavene.
  3. Administratoren legger spesiell vekt på å beskytte interessene til de personene hvis personopplysninger blir behandlet, og er spesielt ansvarlig og sikrer at dataene som samles inn er: (1) behandlet i samsvar med loven; (2) samlet inn for bestemte, lovlige formål, og ikke er utsatt for ytterligere behandling i strid med disse formål; (3) faktisk korrekt og tilstrekkelig i forhold til formålene de er behandlet for; (4) oppbevart i en form som tillater identifikasjon av personer som har angitt disse opplysningene for en periode som ikke er lengre  enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med behandling; og

(5) behandlet på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet av personopplysningene, herunder beskyttet mot uautorisert eller ulovlig behandling og tilfeldig tap, ødeleggelse eller skade ved hjelp av passende tekniske eller organisatoriske midler.

  1. Tatt i betraktning naturen, omfanget, sammenhengen og formålet med behandlingen, samt risikoen for å krenke rettighetene eller frihetene til fysiske personer med varierende sannsynlighet og alvorlig risiko, implementerer Administratoren passende tekniske og organisatoriske tiltak for behandling i samsvar med denne forordningen og for å kunne bevise det. Disse tiltakene vurderes og oppdateres, om nødvendig. Administratoren bruker tekniske tiltak for å forhindre anskaffelse og modifisering av personopplysningene som blir endt elektronisk av uautoriserte personer.
 1. GRUNNLAG FOR DATABEHANDLING
  1. Administratoren har rett til å behandle personopplysninger i slike tilfeller og i den utstrekning det forutsetter oppfyllelse av minst en av følgende betingelser: (1) den registrerte

har samtykket i behandling av hans/(hennes personopplysninger for et eller flere spesifiserte formål; (2) behandling er nødvendig for utførelse av salgskontrakten som den registrerte er part i eller for utførelse av handlinger på anmodning fra den registrerte før inngåelse av salgskontrakten; (3) behandling er nødvendig for å oppfylle Administratorens juridiske forpliktelse; eller (4) behandling er nødvendig for formål som stammer fra legitime interesser av Administratoren eller av en tredjepart, med unntak av tilfeller hvor interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter til den registrerte har forrang foran disse interessene og derfor skal personopplysningene beskyttes, spesielt når den registrerte er et barn.

  1. Behandling av personopplysninger av Administratoren krever hver gang minst en av grunnene angitt i pkt  2.1 av denne personvernpolitikken. Spesifikke grunn for behandling av dine personopplysninger av Administratoren er angitt i neste del av personvernpolitikken – i forhold til formålet med personlig databehandling av Administratoren.
 1. FORMÅL, GRUNNLAG, PERIODE OG OMFANG AV DATABEHANDLING

 Hver gang er formålet, grunnlaget, perioden og omfanget, samt mottakere av personopplysningene som behandles av Administratoren, et resultat av dine handlinger. For eksempel, hvis du velger å foreta kjøp ved å velge selvhenting av produktet i stedet for en kurerpost, blir dine personopplysninger behandlet for å gjennomføre den inngåtte salgskontrakten, men de vil ikke lenger bli gjort tilgjengelig for kurerselskapet som utfører forsendelsen på forespørsel fra Administratoren.

pastedGraphic_2.png   Administratoren kan behandle personopplysninger til følgende formål, på følgende grunner, i følgende perioder og i følgende omfang:

Formålet med databehandling

Rettslig grunnlag for databehandling og perioden for datalagring

Omfanget av databehandling

Gjennomføring av en salgskontrakt eller handling på anmodning fra den registrerte, før den ovennevnte salgskontrakten inngås

Artikkel 6 1. ledd bokstav b) av

GDPR-forordningen (gjennomføring av kontrakten)

Opplysningene oppbevares i den perioden som er nødvendig for å gjennomføre, avslutte eller på annen måte avslutte den inngåtte kontrakten.

Maksimalt omfang: fornavn og etternavn; e-post adresse; telefonnummer for kontakt; leveringsadresse (gate, husnummer, leilighetsnummer, postnummer, poststed, land), bostedsadresse/virksomhetsadresse/hovedkontorets adresse (hvis forskjellig fra leveringsadresse).

I tilfelle av forbrukere som ikke er fysiske personer, kan Administratoren behandle også selskapets navn og forbrukerens MVA-nummer.

Det angitte omfanget er maksimalt, dvs. at i tilfelle av f.eks. selvhenting er det ikke nødvendig å angi en leveringsadresse.

Direkte

markedsføring

Artikkel 6 1.ledd bokstav f) av GDPR-forordningen (Administratorens legitime interesse)

Opplysningene lagres i løpet av perioden med gjennomføring av Administratorens legitime interesse, men ikke lenger enn inntil utløpet av perioden med foreldelse av krav mot den registrerte, på grunn av forretningsaktiviteten som utføres av Administratoren. Foreldelsesfristen skal fastsettes ved lov, spesielt den polske sivilrettslige lovgivningen (grunnleggende foreldelsesfrist for

krav knyttet til

E-post adresse

 

en næringsvirksomhet er tre år, og for krav knyttet til en salgskontrakt er det to år).

Administratoren kan ikke behandle opplysninger for formål knyttet til direkte markedsføring i tilfelle av effektiv motstand fra den registrerte.

Markedsføring

Artikkel 6 1. ledd bokstav a) av

GDPR-forordningen (samtykke)

Opplysningene oppbevares inntil den registrerte trekker tilbake sitt samtykke til behandling av opplysningene til dette formålet.

Nav, e-post adresse

Bokføring

for skatteformål

Artikkel 6 1. Ledd bokstav c) av GDPR-forordningen i forbindelse med art. 86 § 1 av Skatteforordning dvs. av 17. Januar 2017 (lovjournal av 2017, pkt. 201)

Opplysningene lagres i en periode fastsatt av gjeldende lov som krever at Administratoren oppbevarer skattebøker (inntil utløpet av foreldelsestiden for skatteforpliktelsen, med mindre skattelovgivningen sier noe annet).

Ditt fornavn og etternavn; bostedsadresse/virksomhetsadresse/hovedkontorets adresse (hvis forskjellig fra leveringsadresse), selskapets navn og MVA-nummer

Fastsettelse, inndrivelse eller forsvar av krav som kan reises av Administratoren eller mot Administratoren

Artikkel 6 1. ledd bokstav f) av

GDPR-forordningen

Opplysningene lagres i løpet av perioden med gjennomføring av Administratorens legitime interesse, men ikke lenger enn inntil utløpet av perioden med foreldelse av krav mot den registrerte, på grunn av forretningsaktiviteten som utføres av Administratoren. Foreldelsesfristen skal fastsettes ved lov, spesielt den polske sivilrettslige lovgivningen (grunnleggende foreldelsesfrist for krav knyttet til en næringsvirksomhet er tre år, og for krav knyttet til en salgskontrakt er det to år).

Fornavn og etternavn; telefonnummer for kontakt; e-post adresse; leveringsadresse (gate, husnummer, leilighetsnummer, postnummer, poststed, land), bostedsadresse/virksomhetsadresse/hovedkontorets adresse (hvis forskjellig fra leveringsadresse).

I tilfelle av forbrukere som ikke er fysiske personer, kan Administratoren behandle også selskapets navn og forbrukerens MVA-nummer.

 

 1. DATAMOTTAKER

 Det er nødvendig at Administratoren bruker tjenester av tredje parter (f.eks. av en leverandør av programvare, et fraktselskap eller en operatør av betaling). Administratoren bruker utelukkende tjenester av slike behandlende tredje parter som gir tilstrekkelige garantier for å iverksette hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å oppfylle kravene i GDPR-forordningen og beskytte rettighetene til de registrerte personene.

pastedGraphic.png   Personopplysninger kan overføres av Administratoren til et tredje land, men Administratoren skal sikre at i et slikt tilfelle vil dette skje i forhold til et land som sikrer en tilstrekkelig grad av beskyttelse – i samsvar med GDPR-forordningen, og den registrerte vil ha mulighet til å få en kopi av personopplysningene sine. Administratoren overfører innsamlet personopplysninger bare i et tilfelle og i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå formålet knyttet til databehandling i henhold til denne personvernpolitikken.

pastedGraphic_1.png   Overføring av personopplysningene av Administratoren skjer ikke i hvert tilfelle og

 ikke til alle mottakere eller mottakerkategorier som angis i personvernpolitikken – Administratoren overfører opplysningene bare når det er nødvendig å behandle personopplysninger for å oppnå et bestemt formål og bare i den grad det er nødvendig for å oppnå det. For eksempel, hvis du velger selvhenting, blir dine personopplysninger ikke overført til fraktselskapet som samarbeider med Administratoren.

 Dine personopplysninger kan overføres til følgende mottakere eller mottakerkategorier:

 1. fraktselskaper / speditører / transportmeglere – hvis du velger frakt med post eller kurer, gjør Administratoren dine innsamlede personopplysninger tilgjengelig til et utvalgt fraktselskap, speditør eller transportmegler som leverer dine varer etter anmodning fra Administratoren i den utstrekning det er nødvendig for å utføre leveransen.
 2. betalingsoperatører for elektroniske betalinger eller betaling med kort – dersom en Kunde bruker elektronisk betaling eller betaling med kort, gjør Administratoren Kundens innsamlede personopplysninger tilgjengelig til en bestemt operatør som betjener disse betalingene etter anmodning fra Administratoren i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre betalingen.
 3. långivere / utleiere – dersom en Kunde benytter seg av betaling i avdrag eller en leasingbetaling, gjør Administratoren Kundens innsamlede personopplysninger tilgjengelig til en bestemt långiver eller utleier som betjener disse betalingene etter anmodning fra Administratoren i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre betalingen.
 4. tjenesteleverandører av tekniske, informasjonsteknologiske og organisatoriske løsninger til Administratoren, takket være hvilke  kan Administratoren drive forretningsvirksomheten sin (spesielt Administratorens leverandører av elektronisk post og programvaren for og støtte med administrering av selskapet) – Administratoren gjør din innsamlede personopplysninger tilgjengelig til en bestemt leverandør som handler etter anmodning fra Administratoren og bare i et slikt tilfelle og i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå målet for behandling av personopplysninger som er i samsvar med denne personvernpolitikken.
 5. leverandører av tjenester innen regnskapsføring, juridisk støtte og rådgivning som gir Administratoren regnskapsmessig, juridisk eller rådgivende støtte (spesielt et regnskapskontor, advokatfirma eller innkrevingsfirma) – Administratoren gjør din innsamlede personopplysninger tilgjengelig til en bestemt tjenesteleverandør som handler etter anmodning fra Administratoren og bare i et slikt tilfelle og i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå målet for behandling av personopplysninger som er i samsvar med denne personvernpolitikken.
 1. DEN REGISTRERTE

 Retten til tilgang, rettelse, begrensning, sletting eller overføring – den registrerte har rett til å be Administratoren om å få tilgang til hans/hennes personopplysninger, rette dem, fjerne (“retten til å bli glemt”) eller begrense behandlingen og har rett til å protestere mot behandling, samt rett til å overføre personopplysningene sine. Detaljerte vilkår for utøvelse av de ovennevnte rettighetene finnes i art. 15-20 av GDPR-forordningen.

pastedGraphic.png   Retten til å tilbakekalle samtykke når som helst – en person hvis data behandles av Administratoren på grunnlag av uttrykt samtykke (i henhold til artikkel 6 1. ledd bokstav a) eller art. 9 2. ledd bokstav a) av GDPR-forordningen), har rett til å tilbakekalle samtykke når som helst uten å påvirke lovligheten av behandlingen som fant sted på grunnlag av samtykket før tilbaketrekningen.

pastedGraphic_1.png   Retten til å sende inn klage til tilsynsorganet – en person hvis data behandles av Administratoren, har rett til å sende inn klage til tilsynsorganet på den måte og modus som er spesifisert i GDPR-forordningen og polsk lov, særlig lov om beskyttelse av personopplysninger. Tilsynsorganet i Polen er lederen for Kontoret for Personvern.

 Rett til å protestere – den registrerte har rett til å motsette seg når som helst – av grunner knyttet til hans/hennes spesielle situasjon – til behandling av hans/hennes personopplysninger i henhold til art. 6 1. ledd bokstav e) (offentlig interesse eller oppgaver) eller f) (legitim interesse av Administratoren), inkludert profilering basert på disse bestemmelsene. I slike tilfeller kan Administratoren ikke lenger behandle slike personopplysninger, med mindre Administratoren beviser at det foreligger legitime grunn for behandling som har forrang foran rettighetene og frihetene til den registrerte, eller grunn for å avgjøre, undersøke eller forsvare kravene.

 Rett til å motsette seg direkte markedsføring – hvis personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, har den registrerte rett til å protestere når som helst mot behandling av hans/hennes personopplysninger for slike markedsføringsformål, herunder profilering, i den utstrekning behandlingen er relatert til slik direkte markedsføring.

pastedGraphic_2.png   For å utøve rettighetene som er omtalt i dette punktet i personvernpolitikken, kan du kontakte Administratoren ved å sende en relevant melding skriftlig eller via e-post til Administratorens adresse angitt i innledning til personvernpolitikken.

Bilag nr. 2 til GS

SKJEMA FOR Å TREKKE SEG FRA SALGKONTRAKTEN (BILAG 

NUMMER 2 TIL FORBRUKERKJØPSLOVEN)

Skjema for å trekke seg fra salgskontrakten

(dette skjemaet skal fylles ut og sendes tilbake bare hvis kunden ønsker å heve salgskontrakten)

– Mottaker:

STILIG HAGE MATUSZAK

Søre Kalihaugen 45, 5268 Haukeland

stilighage@gmail.com

 • Jeg/Vi(*) informerer herved om at jeg/vi(*) trekker meg/oss fra kontrakten om salg av følgende varer(*) kontrakten om leveranse av følgende varer(*) oppdragskontrakten om utførelse av følgende handlinger(*)/om ytelse av en følgende tjeneste(*)
 • Dato for inngåelse av kontrakten(*)/mottak(*)
 • Konsumenten(e)s fornavn og etternavn
 • Konsumenten(e)s adresse
 • Konsumenten(e)s signatur (kun hvis skjemaet er sendt i papirversjon)
 • Dato

(*) stryk det som ikke er relevant