REGLER FOR BRUK AV NETTSTEDET

REGLER FOR BRUK AV NETTSTEDET

STILIGHAGE.NO

OM OSS

Eieren av det foreliggende nettstedet som er tilgjengelig under adressen ww.stilighage.no (heretter omtalt som „Nettsted”) er MICHAŁ MATUSZAK som driver næringsvirksomheten under firma STILIG HAGE MATUSZAK innskrevet i foretaksregister i Kongeriket Norge, under organisasjonsnummer: 921 175 426, med adresse: adresse hvor virksomheten drives og adresse til forkynnelser: Søre Kalihaugen 45, 5268 Haukeland, e-postadresse: stilighage@gmail.com, telefonnummer: 47734877 (HERETTER SOM: „STILIGHAGE”, „EIER”, ELLER „ADMINISTRATOR”).

JURIDISKE FORBEHOLD

Det foreliggende Nettstedet er ikke nettbutikk og det er ikke mulig å inngå salgsavtalen via dette Nettstedet (dette innebærer bl.a. at reklamer, prislister og andre opplysninger om produkter lagt ut på Nettstedet ikke bør betraktes som et tilbud, men eventuelt som en invitasjon til å inngå en avtale). Salgsavtalen kan inngås på grunnlag av en henvendelse rettet til Stilighage og etter at partene blir enige om detaljerte avtalevilkår – inngåelse og vilkår til en slik avtale er imidlertid regulert i atskilte alminnelige vilkår for salg av produkter av Stilighage.

Personopplysninger som behandles på Nettstedet administreres av Eieren. Personopplysninger behandles til formål, innen omfanget og basert på grunnlag og regler fastsatt i personvernpolitikk publisert på Nettstedet. Personvernpolitikken inneholder i all hovedsak regler for behandling av personopplysninger av Administratoren på Nettstedet, herunder grunnlag, formål og omfanget av behandling av personopplysninger samt rettigheter til personer som opplysninger gjelder, men også opplysninger om bruk av informasjonskapsler på Nettstedet samt analytiske verktøy. Man benytter Nettstedet frivillig og på eget initiativ. I likhet er det opp til brukeren av Nettstedet om han/hun velger å oppgi sine personopplysninger, med forbehold i unntakene oppgitt i personvernpolitikk (lovpålagte plikter på Eierens side).

BRUK AV NETTSTEDET

Nettstedet er tilgjengelig for alle internettbrukere. Stilighage tilgjengeliggjør på Nettstedet opplysninger om sin virksomhet samt sine produkter.

For å bruke Nettstedet på en riktig måte, bør man oppfylle følgende vilkår:

  • Datamaskin, bærbær PC eller en annen multimedieenhet med tilgang til Internett.
  • Tilgang til e-post.
  • Elektronisk nettleser: Mozilla Firefox 11.0 og høyere eller Internett Explorer versjon 7.0 og høyere, Opera versjon 7.0 og høyere, Google Chrome versjon 12.0.0 og høyere, Safari versjon 5.0 og høyere, Microsoft Edge versjon 25.10586.0.0 og høyere.
  • Anbefalt skjermoppløsning: 1024×768.
  • Endre innstillinger i nettleseren for å tillate lagring av informasjonskapsler samt betjening av Javascript.

Det koster ingenting å bruke Nettstedet. Nettstedet bør benyttes i samsvar med gjeldende rett og god skikk ved å vise respekt for personlige goder, vern av personopplysninger og rettigheter til Administratoren, andre brukere av Nettstedet samt tredjepersoner, herunder opphavsretter og immaterielle rettigheter. Det er forbudt å foreta urettmessige handlinger som kunne hindre riktig fungering av Nettstedet. Det er også forbudt å levere urettmessige innhold.

Du kan til enhver tid la være å bruke Nettstedet ved å lukke siden eller nettleseren.

Dersom det skulle dukke opp noen problemer eller spørsmål tilknyttet bruk av Nettstedet eller andre spørsmål, vennligst ta kontakt med Eieren av Nettstedet.

  • Via e-post til e-postadressen: stilighage@gmail.com eller
  • Skriftlig til adressen: Søre Kalihaugen 45, 5268 Haukeland.

Vennligst oppgi i forespørselen din (1) opplysninger og forhold gjeldende forespørselens gjenstand; samt (2) kontaktopplysninger til en person som sender oss forespørsel. Vi skal ta stilling til deres henvendelse innen 14 kalenderdager.

ELEKTRONISKE TJENESTER

På Nettstedet er det tilgjengelig følgende elektroniske tjenester: blogg, kontaktskjema samt verdivurderingsskjema.

For å benytte kontaktskjema, vennligst oppgi din e-postadresse i fane „Service” som er synlig på hovedsiden, svaret fra nettstedets eier vil da sendes til e-postadressen du oppgir. Oppgi også ditt navn, kontakttelefon, innhold i meldingen og klikk deretter på knappen „Submit”.

Elektronisk tjeneste kontaktskjema ytes vederlagsfritt og er engangs tjeneste som blir fullført det øyeblikket meldingen blir sendt via kontaktskjema eller det øyeblikket en stopper å lage meldingen via kontaktskjema. Personopplysninger oppgitt i skjema skal benyttes av oss kun en gang når vi sender svaret, forholdsmessig til brukerens forespørsel. Vi skal ikke behandle ytterligere disse personopplysninger på noen annen måte og heller ikke til andre formål uten atskilt samtykke til det.

For å benytte verdivurderingskjema, må du gjerne oppgi opplysninger i fane „Form” som er merket som obligatoriske felter. Deretter trykk på „Sende” knappen. Elektroniske tjenesten ytet ved bruk av verdivurderingsskjema ytes vederlagsfritt og er engangs tjeneste som blir fullført det øyeblikket meldingen blir sendt eller det øyeblikket en slutter å skrive meldingen ved bruk av verdivurderingsskjema. Personopplysninger oppgitt i skjema skal brukes av oss kun en gang for å sende verdivurderingen i overensstemmelse med Brukerens forespørsel. Vi skal ikke behandle disse opplysninger på noen andre måter eller til noen andre formål uten atskilt samtykke.

Blogg er tilgjengelig for alle som besøker Nettstedet. For å besøke bloggen, trykk gjerne på fane „Blogg”, det er gratis å bruke bloggen. Tjenestetakeren kan til enhver tid slutte å bruke Bloggen uten å måtte oppgi årsaker til det. For å slutte å bruke Bloggen, er det nok å lukke nettleseren din.

OPPHAVSRETTER

Opphavsretter samt immaterielle rettigheter til Nettstedet som helhet samt innhold, grafikk, verk, mønstre og tegn som er tilgjengelige på Nettstedet tilhører Eieren eller andre berettigede tredje subjekter. Opphavsretter er beskyttet og omfattet av andre alminnelig gjeldende lovbestemmelser. Du kan benytte innhold lagt ut på Nettstedet uten begrensninger til egen personlig bruk. For å benytte seg av innhold lagt ut på Nettstedet til andre formål enn personlig bruk trenges det tidligere samtykke fra Administratoren eller fra andre berettigede tredjesubjekter.

KONTAKT OSS

Dersom det skulle dukke opp noen problemer eller spørsmål tilknyttet bruk av Nettstedet eller andre spørsmål, vennligst ta kontakt med Eieren av Nettstedet.

  • Via e-post til e-postadressen: stilighage@gmail.com eller
  • Skriftlig til adressen: Søre Kalihaugen 45, 5268 Haukeland.